AVG privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat houd dat in en geld dat ook voor mij als cliënt?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik Uw toestemming voor hebben.

Waarvoor geeft U toestemming?

  • Het opnemen van Naam-, Adres-, Woonplaats-, Telefoonnummer-, Geboortedatum- en Email gegevens.
  • Het noteren en opnemen van Uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
  • Het eventueel nemen van foto’s van Uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Voor U als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van U vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste afspraak vraag ik altijd uiteraard Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en als U via mijn boekingssysteem een afspraak maakt uw email adres. Anoniem MAG ik U NIET behandelen, ANONIEM kan U zelfs geen afspraak maken!

Daarna vraag ik een aantal vragen die betrekking hebben op Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of U HIV besmet bent. Dit doe ik voor U zodat ik de risico’s voor U als cliënt goed in de gaten moet houden maar zoals in het laatste geval ook voor mijzelf. Al werk ik hygiënisch en met handschoenen een ongelukje zit in een klein hoekje! Deze gezondheidsvragen zijn dus puur voor uw en mijn veiligheid! Mocht u bezwaar hebben tegen deze vragen en geen antwoord of een antwoord geven welke niet juist of volledig is, kan het zijn dat ik u niet mag/wil of kan behandelen.

Desgevraagd ontvangt U een toestemmingsformulier. Deze kunt U voor de behandeling inzien. 

Deze gegevens worden opgeslagen in een speciaal programma voor pedicures. Deze is beveiligd met een wachtwoord net als mijn computer. De gegevens die U via mijn website invoert komen op mijn laptop. Deze is uiteraard goed beveiligd. Gegevens over U worden, uiteraard na overleg met U, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een huisarts, podotherapeut of een collega pedicure. Bij deze laatste zal GEEN naam vermeld worden. Bij foto’s zorg ik ervoor dat Uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten!

Door het maken van een afspraak geeft u automatisch toestemming. Mocht u bezwaar hebben kunt u dit ten alle tijden kenbaar maken. We kunnen dan na overleg bepalen of de behandeling doorgaat of wordt gestaakt.

Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Uiteraard kunt U altijd de toestemming intrekken!